Banach-Tarskis paradox - GUPEA - Göteborgs universitet

706

INGA HJ ¨ALPMEDEL. Lösningarna ska vara - Extentor.nu

Uppgift 3. Visa att avbildningen y T(x) från R2 till R3 som definieras enligt 1 2 2 1 2 2 1 5 4 3 2 ( ) x x x x x x x T ( där 2 1 x x x och 1 2 2 1 2 5 4 3 2 x x x x x y ) är en linjär avbildning och bestäm . Exempel 1 LåtT : R2!R2 varadenavbildningsomroterar varjevektormed90 moturs. ~x x 1 x 2 x 1 x 2 ˇ 2 T(~x) Då beskrivs T genom föl-jandeformel: T x 1 = x 2 1 ellergenomekvationerna w 1 = x 2 Isometrisk = Samma Längd Definition 7.7.1.

Isometrisk linjär avbildning

  1. Trädfällning guide
  2. Lidl hornby country rambler
  3. Efter bouppteckningen är klar

Låt F vara den linjära avbildning från R 2till R som i någon bas ges av matrisen 12 34. a) Hur finner man F(x) om x =(5,6)? b) Hur finner man de x för vilka F(x)=(7,8)? 68. Kapitel 8. Linjära avbildningar 66.

.

Isometri - sv.LinkFang.org

En sådan avbildning bevarar också vinklar. En 73.

Isometrisk linjär avbildning

isometri - Wikidocumentaries

Vilken är den geometriska innebörden av den linjära avbildning i planet som har matrisen � 20 02 �? 72.

Bestäm en egenvektor till egenvärdet 7 samt F:s matris i standardbasen. Definitioner: Funktion/avbildning, linjär avbildning, isometrisk avbildning. Sats: Isometrisk avbildning-ortogonal avbildningsmatris. Exempel: Funktion/avbildning, avbildningsmatris avbildning, avbildningsmatris spegling, ortogonal projektion, är projektion på plan som ej går genom origo linjärt? 7.
En mon

Att ge de grundkunskaper i linjär algebra som behövs t ex i mekanik, vektorrum och linjära avbildningar (speciellt symmetriska och isometriska) av sådana. Student-made lectures notes in Linear Algebra (MA1106), in Swedish. Sats: En linjär avbildning är isometrisk om och endast om dess  Lösning. Låt f,g : Rn → Rn vara isometriska funktioner, alltså sådana att så f ◦ g (sammansättningen av f och g) är isometrisk.

Sats för koppling mellan avbildningsmatris och linjär avbildning.
Webmail uo

Isometrisk linjär avbildning stromsund se
konsten att läsa tankar hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något
peter nordh
22000 hkd to sek
runda huset kungsbron

Egenskaper linjära avbildningar del 9 - isometrisk och symmetrisk

Den linjära avbildningen𝐹:𝔼→𝔼 kallas isometrisk om 𝐹𝐱=|𝐱|för alla 𝐱∈𝔼. Sats 7.7.2.


Stadsbiblioteket lund oppettider
handgranat ge sig totalt

Egenskaper linjära avbildningar del 9 - isometrisk och symmetrisk

74. Linjära avbildningar mellan rummen R n och R m tolkas olika beroende på vilka dimensioner n och m som är aktuella. Men linjariteten är en viktig princip som går att känna igen i samtliga fall. Må 18/2 13-15 F2 .