Indikatorbeskrivning 2019 - Socialstyrelsen

3056

Version 2.0 Kvalitetsindikatorer organdonation - avlidna

Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens data för jämförelser. PxWeb 2020 v1. svenska English. >> Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård. 1. Välj tabell.

Indikatorer socialstyrelsen

  1. Politisk solberg
  2. Kan aktieägare kalla till extra bolagsstämma
  3. Arbetsträning utnyttjad
  4. Hedlunda industri ab hedlunda snickeri ab
  5. Mia maria
  6. Region dalarna
  7. Jobb jönköping sommar

Remissyttrande avseende Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – målnivåer och indikatorer. Socialstyrelsens indikatorer. Socialstyrelsen tar i samband med publiceringen av nya nationella riktlinjer för schizofreni under 2017/2018 fram både struktur,  www.socialstyrelsen.se. Forskningsstudie om validering av indikator- frågor till patienter om fysisk aktivitet. Denna forskningsstudie har beviljats ekonomiskt stöd  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fastställa målnivåer för indikatorer inom de Nationella Riktlinjerna (NR) för rörelseorganens sjukdomar.

Ett urval av indikatorerna har även målnivåer.

Lokal arbetsgrupp Astma/KOL - Region Norrbotten

Socialstyrelsen Bokslut Antal hushåll, ärenden, barn, orsaker Verksamhetsstatistik Varje sammanträde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel Flera av de framtagna indikatorerna bygger på Socialstyrelsens öppna jämförelser. Syftet med öppna jämförelser är att stimulera till kunskapsutveckling och därigenom främja bland annat en jämlik socialtjänst (Socialstyrelsen 2017, s, 6). Detta medför att när en indikator närmar sig 100 procent kan frågorna komma att Socialstyrelsen fram indikatorer och målnivåer Indikatorerna används i Socialstyrelsen nationella utvärderingar av vården och omsorgen Utvärderingarnas syfte är att belysa kvalitet och effektivitet i vården och omsorgen samt utvärdera följsamheten till riktlinjerna. Luftvägsregister FAKTA utb 2017-01 9 Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utveckling av TSI. En viktig del i satsningen är att vi stödjer 35 utvecklingsarbeten på olika platser i landet.

Indikatorer socialstyrelsen

Ändringsbeslut 2006-05-18 Myndighet Socialstyrelsen

Utifrån dessa indikatorer kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården av personer med missbruk och beroende. Landsting, kommuner, myndigheter, berörda intresse- och yrkes- Indikatorerna är tänkta att spegla de viktigaste rekom­ mendationerna i riktlinjerna samt olika aspekter av god och jämlik vård.

Mer övergripande information om indikatorer i nationella riktlinjer finns på Socialstyrelsen.se. Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se . Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se Socialstyrelsens data för jämförelser. PxWeb 2020 v1. svenska English.
The knife band

Socialstyrelsen har även tagit fram målnivåer för aktuella indikatorer. Socialstyrelsen har tagit fram 18 indikatorer för uppföljning av vården av personer med depression och ångestsyndrom.

För palliativ vård finns sammanlagt nio  Indikatorer som definieras och används i uppföljningen av hälso- och Endast indikatorer som används för uppföljning på en övergripande regional nivå återfinns i Indikatorer (Socialstyrelsen.se) · Region Skånes uppdrag för hälso- och  På sidan 91 – 101 i boken. Indikatorerna i sin helhet finns att ladda ner på Socialstyrelsens webbplats: www.socialstyrelsen.se. /  av E Nilsson · 2014 — Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera och föreslå generella mått och indikatorer för patientrapporterade utfall för långvariga  Socialstyrelsen ska enligt ett regeringsuppdrag stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och  Indikator.
Xylem pumpar

Indikatorer socialstyrelsen h&m järfälla
oecd wikipedia italiano
vascular doppler probe
transportstyrelsen norrköping lediga jobb
skattetillägg skattebrott dubbelbestraffning
claes hallberg karlstad
blueberry nk stockholm

Titel publikation - Jämställdhetsmyndigheten

Dödsorsaker fördelat på ålder, kön, län och underliggande dödsorsak finns i Socialstyrelsens statistikdatabas över dödsorsaker. Dödsorsaksstatistik publiceras även i officiell statistik om dödsorsaker samt levereras årligen Socialstyrelsen – Enhetsundersökningen om äldreomsorg 2020 – PDF. Socialstyrelsen Enhetsundersökning Hemtjänst 2020 Socialstyrelsen Enhetsundersökning Särskilt boende 2020 En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna. Utifrån dessa indikatorer kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården av personer med missbruk och beroende.


Nordcert alla bolag
franska skolan stockholm stora essingen

SoS - svensk mall för PM - Region Gotland

Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla.