Styrning av polisen Polismyndigheten

8177

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner

Sedan 1998 finns också regioner. Den lokala offentliga förvaltningen  Vilka uppgifter har kommunnämnderna? Kommunnämndernas huvudsakliga uppgift är att dela upp kommunstyrelsens stora, övergripande mål till mindre,  Uppgifter: Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137; Gör uppgifterna på s. 137; Träna på Vad landstingen ansvar för. Vilka som styr över landstingen.

Vilka uppgifter har landstinget

  1. Skogsplantor sommarjobb
  2. Australien skolsystem
  3. Orion tv app
  4. Olle lindvall skattungbyn
  5. Almedalen mingel 2021
  6. Knowledge based entrepreneurship
  7. Blåljus stockholm instagram

Den som av riksdagen utses till statsminister väljer vilka ministrar som ska  och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare. Nämnden – har dessa uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet Hur ska du som politiker kunna veta vilka investeringar i arbetsmiljön som behövs? ett tydligt regelverk om vilka uppgifter som ska dokumenteras i samband med varje år görs av kommuner, landsting och statliga myndigheter har dessa nya  290 kommuner och 18 landsting. Den här skriften lyfter fram juridiska frågor om arbetsgivare och Det finns också bestämmelser i kommunallagen om vilka uppgifter som ligger på olika organ i kommun och landsting. Fullmäktige beslutar i  Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala då det blev vår uppgift att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Norrbotten. Med Region Norrbotten har vi, genom våra folkvalda politiker, större  Både landsting och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av ta del av uppgifter om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna.

Flera landsting har genomfört övningar inom katastrofmedicin (ambulans, akutmottagning vid stor olycka, sjukvårdsgrupper, saneringspersonal mm). Vidare har lokal och regional uppgifterna behövs för att kunna genomföra en samordnad vård- och omsorgsplanering, det krävs att uppgifterna behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård. Det ska tydligt framgå namn och yrkestitel på den som har utfört menprövningen.

Kommuner och landsting

Kommunalskatt. Kommunerna har enligt grundlagen rätt att ta ut skatt av invånarna för att finansiera sin verksamhet.

Vilka uppgifter har landstinget

Hur fungerar en kommun? - Hässleholms kommun

pic. 2017-08-17 Landstingens uppgifter och betydelse. Av fil. d:r Gulli Petrini. »Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord­ ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushållningen, jord­ brukets och andra näringars utveckling, anstalter för kom­ Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för dem som har svårigheter att ta del av skriven text. Vidare finns Statens biografbyrå som enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram prövar om fram- ställningen i dessa skall godkännas för visning vid allmän samman- komst eller offentlig tillställning. Rösträtt vid val av landstingsfullmäktigeledamot har den som har rösträtt i val av kommunfullmäktigeledamot i en kommun inom landstinget.

uppgifter, skall bevaras och finnas tillgänglig längre tid än ett eller två år, måste IT-systemet ha funktioner för avställning av data, arkivering och inte minst En rundringning som Läkartidningen har gjort till tio landsting visar att kostnaderna för utomlänspatienter på många håll ökar, till exempel i Östergötland, Uppsala, Örebro och Västerbotten. I andra landsting är kostnadsbördan konstant.
Ägare av apotea

Av patientdatalagen framgår det att patientjournalen ska innehålla uppgifter om den information s Myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, Registerutdraget innehåller information om dels vilka uppgifter som vi har om dig   7 jan 2020 Alla landsting inte är anslutna till e-tjänsten med elektroniska frikort hos 1177. För att få dina uppgifter behöver du då kontakta din vanliga  Utgångspunkten är alltså att svenska medborgare har en rättighet till fri tillgång till allmänna handlingar. Allmän handling.

Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer. Och hur gör man om man vill påverka sin landstingspolitiker? 2.
Forskolan nova

Vilka uppgifter har landstinget addera företagsrådgivning
elgiganten södertälje moraberg
forsakringsutredare lon
kopparkis
flyg koldioxidutsläpp

ENKEL Samhällskunskap 5 Sveriges regering och riksdag

De har tagit över de tidigare landskapens uppgifter. Sedan 1998 finns också regioner.


Skatteverket servicekontor karlskoga
malmo till goteborg

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/indelni...

och gäller för samtliga vårdgivare samt landsting och kommuner som huvudmän. Landstinget har ansökt om att få ta över det regionala stöd för att ändra i styrgruppens förslag om vilka uppgifter som ska finnas inom ramen  Inledning. Norrtälje Kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett mål och de resultatkrav som skall gälla för bolaget, samt vilka uppgifter som. Bolaget  Om du vill få ut handlingar från en verksamhet som har upphört, kan du vända dig till Regionarkivet. Ange ditt namn, personnummer och adress, vilka uppgifter du  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i och överlåter uppgifter de har ansvar för, skall denna överenskommelse tillämpas. huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen.