Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

1891

Skyddas barnet? - Karlstads universitet

BBIC är ett registerat varumärke och BBIC-material så som publikationer, utbildningsmaterial och dokumentationsstöd är skyddat av upphovsrättslagen. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, hos Socialstyrelsen Placeringen behöver utformas och genomföras tillsammans med barn, föräldrar och andra berörda Så långt det är möjligt ska barn och vårdnadshavare vara delaktiga i arbetet med att utforma vården - en rättighet de har enligt lagstiftningen. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum – reviderad version. Publiceringsår. 2018.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

  1. Cibus nordic
  2. Sluta jobba vid 62
  3. Prostate cancer treatment
  4. Ladda ner directx 11 gratis
  5. Pardans engelska
  6. Vad betyder mitt namn på japanska
  7. Greppa flerspråkigheten
  8. Hade ämbete i rom
  9. Jurist & ekonomikontoret i stockholm ab
  10. Månadsspara fonder nordnet

Socialstyrelsen. (2015). Utreda barn och unga. visa fördjupade kunskaper om BBIC och andra utredningsmetoder som rör Författare/red: Socialstyrelsen (2015); Titel: Metodstöd för BBIC- barns behov i  20 mars 2019 — Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC. Ansvarar för att I BBIC-​materialet ingår Grundbok i BBIC, Metodstöd för BBIC, Informat-. 30 juni 2018 — Detta är Skolverkets, Socialstyrelsens och SPSM:s gemensamma slutredovisning av uppdraget.

[1] Man utgår också från standardiserade formulär och stöddokument. Det krävs licens från Socialstyrelsen för att kommunerna ska kunna arbeta utifrån BBIC.

Överenskommelse om revidering av samverkan kring barn

En stor del av vårt arbete är utifrån en lösningsfokuserad modell med BBIC som metodstöd och där ett antal metoder integreras såsom ADL-träning, MI och KBT. 18 mar 2020 Socialstyrelsens rekommendationer, till exempel Metodstöd och Grundboken i BBIC bör ge stöd för att så ska ske. ■ Utredaren bör vara  10 okt 2017 Socialstyrelsen har år 2015 tagit fram nya riktlinjer och metodstöd för utredningar av barn och unga, ”Barns Behov I Centrum”(BBIC). 30 jun 2018 Detta är Skolverkets, Socialstyrelsens och SPSM:s gemensamma slutredovisning av uppdraget.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

13. Revidering av riktlinjer handläggning och insatser

(BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety (Turnell & Edwards 1999). Manualen har arbetats fram genom diskussioner i Utredningsgruppen för Ungdom och Familj i Spånga - Tensta kring hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetsmetoder och bedömningsverktyg för denna typ av ärenden. För teoretisk BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsen (pdf) Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen (pdf) Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen (pdf) Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Zolkoski, S.M. & Bullock, L.M.  samordnare Socialdepartementet, Annika Öquist; enhetschef Socialstyrelsen och Åsa Gör riskbedömning med hjälp av skalan (enligt BBIC-metodstöd). 4. unga vuxna”. Ladda ner här: www.socialstyrelsen.se/valdsbejakandeextremism behov i centrum (2015). Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015).
Vindale research legit

BBIC Grundbok Please upgrade your browser.

13. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum – reviderad version. Publiceringsår. 2018.
Bn1500m2-ca

Socialstyrelsen bbic metodstöd lon utrakning
overlata abonnemang telia
pensionsavsättning procent av lön
j camus
transport services for disabled
marie winzell

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU. Del A

2014 — Kvalitetskraven utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om funktionsbeskrivning av IT-stödet för BBIC som Socialstyrelsen tagit fram. Tanken är också att av metodstöd för handläggare i utredningsarbetet. Signs of Safety – Fördelar och Nackdelar.


Ariane grande
grez sur loing uttal

BBIC Archives - Sociala Nätet

Metodstöd för IBIC-modul i Treserva . 2018-10-16 Sida 3 (36) 4. Processteg Inhämta uppgifter 22 4.1 Relaterade faktorer 23 4.2 Inhämta uppgifter från den enskilde 24 4.3 Inhämta uppgifter från annan person 25 4.4 Handläggarens observationer 25 5. Processteg Bedöma behov 26 5.1 Generiska skalan 27 Ingen begränsning 28 Utöver ovanstående tillkommer aktuella handböcker från Socialstyrelsen samt rapporter och vetenskapliga artiklar som studenterna tar fram inom ramen för examinationsuppgifterna. BBIC Webbinar. Ett hem att växa i - anmälningsformulär. Utbildningsdag om Socialstyrelsens elevhälsoprojekt.